LeaseCloud AB ökar omsättningen till 27,6 MSEK under det tredje verksamhetsåret och leasingstocken växer till över 45 MSEK. Verksamheten har breddats geografiskt till Norge med vidare expansion till Danmark och Finland planerad under 2020. Bolaget har fortsatt hög soliditet, starka ägare och investerar vidare i teknikplattformen LeaseCloud.

Allmänt om verksamheten

LeaseCloud är en molnbaserad plattform för leasingavtal som vänder till företag som snabbt och enkelt vill beställa utrustning till låga månadspriser. Plattformen gör bolaget unikt genom att kunna erbjuda världens enda digitala leasingflöde för datadriven digital massmarknadsföring med någon sekunds transaktionstid till nästan ingen kostnad. Kunder autentiseras digitalt och avtal kräver ingen insats av säljare vilket gör tjänsterna skalbara.

Data från Oxford Economics visar att endast 28% av mikroföretag med upp till nio anställda använder leasing för finansiering av sin verksamhet jämfört med 53% av medelstora företag.

Vi är övertygade om att denna skillnad beror på att mikroföretagen beter sig som konsumenter när de beställer utrustning och där saknas oftast möjligheten att välja leasing som betalmetod idag. Traditionell leasingförsäljning kräver utbildade säljare och manuell hantering vilket gör transaktionskostnaden för hög sett till relation till mikroföretagens små leasingavtal.

Vår målgrupp är främst aktiebolag med upp till nio anställda vilket utgör över 90% av alla 22 miljoner bolag inom Europa. LeaseCloud AB lanserade leasingtjänster i Norge genom helägda dotterbolaget LeaseCloud A/S i december 2019. Dotterbolag i Danmark och Finland finns etablerade för framtida expansion inom Norden.

Affärsmodell

LeaseCloud förmedlar leasingavtal till ett flertal globala och lokala leasingbolag. Vi tar ingen kreditrisk och står inte för finansieringen själva. Vår affärsmodell innebär att huvuddelen av intäkterna uppstår i samband med att leasingavtalen avslutas vilket vanligen sker 24 till 36 månader efter att dom tecknats.

Vid räkenskapsårets slut hade bolaget tecknat avtal värda 45 MSEK med över 1000 företagskunder över hela landet. Förväntade framtida intäkter från dessa avtal har inte tagits upp i bolagets redovisning men förväntas ge väsentliga effekter på bolagets resultat från slutet av 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Kostnader för att vidareutveckla LeaseCloud plattformen har ökat under räkenskapsåret på grund av ökade konsultkostnader. Bolaget tecknade samarbetsavtal med bland annat Handelsbanken AB, Elon Group AB, Elgiganten AB och mobiloperatören Telness. Under våren 2019 genomgick vi omfattande compliance-arbete samt säkerhetstestning av plattformen.

Försäljningsökningen har jämfört med föregående räkenskapsår uppgått till 59%. Under året har över 800 leasingavtal ingåtts med kunder. Bolaget utsågs till ett av 50 nordiska framtidsbolag av Techarenan Serendipity Challenge.

Händelser efter balansdagen

LeaseCloud AB har fortsatt god tillväxt under månaderna efter balansdagen och under första kvartalet 2020 var försäljningsökningen över 100% jämfört med samma period 2019. Effekterna av Covid-19 pandemin har inte påverkat bolagets verksamhet nämnvärt. Bolaget har tecknat samarbetsavtal med Apple vilket ger högre marginaler och bättre möjligheter att marknadsföra leasing av dessa produkter på den nordiska marknaden.

LeaseCloud AB arsredovisning 2019