LeaseCloud öppnar kontor i Oslo

LeaseCloud öppnar kontor i Oslo

LeaseCloud öppnar verksamhet i Norge genom helägda dotterbolaget LeaseCloud AS registrerat i Oslo.

LeaseCloud AS och Ingram Micro Mobility AS ska tillsammans erbjuda digitala leasingtjänster för IT-återförsäljare på den norska marknaden på plattformen Ingram LEASE Norge som lanseras inom kort.

Fakta: LeaseCloud AS med Säte i Oslo. Organisationsnummer 921 671 644. Daglig leder: Martin Björnström. Telefon +47 2 1014490. Epost hello@leasecloud.no

LeaseCloud utvecklar DaaS – Device as a Service

Datorer och telefoner till fast månadskostnad inklusive garanti, helpdesk, försäkring och nödvändiga licenser – allt på en faktura med möjlighet att enkelt beställa via Internet med BankID signering. Vi presenterar LeaseCloud DaaS.

LeaseCloud utvecklar en komplett plattform för Daas – Device as a Service – för användning av tillverkare, distributörer och återförsäljare. LeaseCloud DaaS vänder sig främst till företag som använder Windows som operativsystem med Microsoft Azure i bakgrunden och använder Windows Autopilot samt Intune. Som en del av projektet har vi gått med i Microsoft Partner Network.

LeaseCloud digitaliserar alla steg i processen vilket minskar transaktionskostnaden och möjliggör riktigt små DaaS affärer. Kunder kan beställa enstaka datorer som automatiskt ansluter till företagens nätverk första gången lådan öppnas. Alla steg i processen från att hämta Device ID på enheten till anslutning mot AD i Azure till finansiering, helpdesk och garantier går att automatisera och marknadsföra via enkla e-handelsplattformar med BankID signering av nödvändiga avtal.

Den första lanseringen av LeaseCloud DaaS sker senare i höst i samarbete med en ledande datortillverkare.

För mer information kontakta Martin Björnström, VD LeaseCloud AB.

 

LeaseCloud partnerportal för dig som enkelt vill sälja på leasing

LeaseCloud partnerportal för dig som enkelt vill sälja på leasing

LeaseCloud lanserar en sajt för företag som vill erbjuda leasing som betalalternativ. Det har aldrig varit enklare eller snabbare att skapa ett leasingavtal med digital signering via BankID.

Allt fler småföretag frågar efter leasing som betalalternativ. Det är ett billigt sätt att finansiera utrustning för växande bolag med flera fördelar: snabbt, enkelt och flexibelt. Dessutom blir utrustningen försäkrad med förmånliga villkor som ersätter skadad eller borttappad utrustning med ny.

LeaseCloud lanserar idag en partnerportal som gör det enklare än någonsin att sälja på leasing. En kalkylator tar fram månadspriser baserat på olika avtalslängder. När du skapar avtal görs en automatisk kreditkontroll som godkänner kunden på någon sekund. Kunden får ett avtal via epost som signeras med BankID.

Vid lanseringen kan du skapa avtal i Sverige men senare i höst öppnar möjligheten att även skapa avtal i Danmark, Finland och Norge. Helt nya möjligheter att sälja till alla Nordiska grannländer!

För att använda portalen behöver ni signera ett partneravtal. Partners loggar ni in enkelt med BankID på partner.leasecloud.com.

LeaseCloud tillgängligt i Danmark

LeaseCloud tillgängligt i Danmark

LeaseCloud öppnar verksamhet i Danmark genom helägda dotterbolaget LeaseCloud ApS registrerat i Köpenhamn.

LeaseCloud ApS och Ingram Micro ApS ska tillsammans erbjuda digitala leasingtjänster för IT-återförsäljare på den danska marknaden på plattformen Ingram LEASE Danmark som lanseras inom kort.

Fakta: LeaseCloud ApS med Säte i Köpenhamn. CVR-nummer 39868121. Administrativ Direktör: Martin Björnström. Telefon +45 6 991 8310. Epost hello@leasecloud.dk

LeaseCloud öppnar i Finland

LeaseCloud öppnar i Finland

LeaseCloud öppnar verksamhet i Finland genom helägda dotterbolaget LeaseCloud OY registrerat i Helsingfors.

LeaseCloud OY och Ingram Micro OY ska tillsammans erbjuda digitala leasingtjänster för IT-återförsäljare på den finska marknaden på plattformen Ingram LEASE Finland som lanseras i Oktober. På bilden syns Sami Elopuro, landschef för Ingram Finland tillsammans med delar av LeaseCloud teamet som gjorde studiebesök i den finska huvudstaden den 11:e September.

Fakta: LeaseCloud OY med Säte i Helsingfors. FO-nummer 2936090-7. Telefon +358 9 42456200. Epost hello@leasecloud.fi

LeaseCloud genomför nyemission om 3 Mkr

LeaseCloud AB har genomfört en riktad nyemission mot befintliga aktieägare om 3 Mkr. Teckningskursen per ny aktie i nyemissionen uppgår till 1,55 kr vilket motsvarar en värdering av bolaget till 65 Mkr SEK.

Nyemissionen säkrar bolagets finansiering för det kommande året inräknat expansion till tre nya länder under 2018. LeaseCloud AB bildar dotterbolag i Danmark, Norge och Finland för att kunna göra leasingtransaktioner i alla nordiska länder.

LeaseCloud AB rapporterar samtidigt försäljning om 6,3 Mkr för perioden Januari – Juni 2018 vilket är tjugo gånger högre än motsvarande period 2017. ”Vi räknar med att öka omsättningen med minst 700% helåret 2018 jämfört med året innan tack vare god tillväxt i partners och kunder” säger Martin Björnström, VD för LeaseCloud AB.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Björnström, VD, LeaseCloud AB
E-post martin.bjornstrom@leasecloud.com

LeaseCloud bakom Ingram Micro LEASE

Ingram Micro erbjuder nu, som första distributör i Sverige, en helt digital leasinglösning som affärsmodell. Leasing är ett smart alternativ vid både små och stora aff­ärer där återförsäljaren tillsammans med Ingram Micro kan skapa nya möjligheter inom sitt hårdvaru-, mjukvaru- eller tjänsteerbjudande.

”Vi har sett att efterfrågan ökat ifrån våra kunder att kunna erbjuda leasing som en finansieringsmöjlighet ut mot sina kunder. Det känns riktigt roligt och spännande att vi nu fått fram en enkel, snabb, smidig och helt digital lösning tillsammans med LeaseCloud, så att vi kan erbjuda våra kunder just det”, säger Robert Andersson, produktansvarig för Ingram Micro LEASE.

Leverantören bakom den tekniska lösningen är företaget LeaseCloud som är ett fintech start-up företag som startades under förra året efter att ha sett utmaningen hos IT-företag att hitta en teknisk lösning för leasing. De är idag 10 anställda, varav hälften är utvecklare.

”Det är så klart väldigt kul att vi får samarbeta med världens största IT-grossist och att vi tillsammans tagit fram en IT-lösning som ligger globalt i framkant”, säger Martin Björnström, VD på LeaseCloud AB.

Ingram Micro Pressrelease: http://www.mynewsdesk.com/se/ingram-micro/pressreleases/ingram-micro-lease-laaser-upp-nya-affaersmoejligheter-2506486

Ingram Micro LEASE: https://leasing.ingrammicro.se/

LeaseCloud öppnar nordiska dotterbolag

Vid gårdagens styrelsemöte togs beslut om att öppna dotterbolag i Danmark, Norge och Finland under sommaren 2018. Investeringen görs för att möjliggöra leasingtransaktioner i alla nordiska länder enligt avtal med Ingram Micro – världens största IT-grossist.

När dotterbolagen är aktiva kan LeaseCloud erbjuda ett gemensamt API och en plattform för leasingaffärer i fyra länder.

”Vi blir först med Digital Leasing på en Nordisk leasingmarknad värd cirka 318 miljarder kronor. Flera stora aktörer vill standardisera sina leasingflöden genom en aktör oavsett land och där kommer vi spela en central roll” säger Martin Björnström, VD för LeaseCloud AB.

”Detta öppnar även för en nordisk satsning på Leasa.se där tillverkare kan använda vår marknadsplats för att sälja leasing på en nordisk marknad på ett smidigt sätt” fortsätter han.

LeaseCloud AB årsredovisning 2017

Förvaltningsberättelse

LeaseCloud AB avger härmed årsredovisning för sitt första räkenskapsår, bolaget har sitt säte i Stockholm. I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Allmänt om verksamheten
Digital Leasing är framtiden. LeaseCloud är plattformen. Vi ansluter leasingbolag, e-handel, CRM, affärssystem, butiker och försäkringsbolag i en gemensam digital plattform. Snabbt, enkelt, stor valfrihet och effektivt.

LeaseCloud är en molnbaserad plattform som digitaliserar och standardiserar arbetsflödet för leasingavtal. E-handlare får tillgång till flera leasingbolag med sekundsnabb hantering av avtal och digital signering. Kunder får bättre priser, större valfrihet och möjlighet att handla på leasing direkt i en webbshop.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under verksamhetsåret fokuserat på att utveckla LeaseCloud plattformen. För att säkerställa funktionalitet av LeaseCloud och för att bättre förstå våra e-handelskunder startades under våren 2017 PerMånad.se, en e-handel som erbjuder ett begränsat sortiment av IT utrustning till företagskunder med endast leasing som betalningsalternativ.

PerMånad.se har under året genererat över 80 leasingavtal sedan starten i maj. All leasingförsäljning görs via externa leasingbolag som övertar all kreditrisk efter det att leasingavtalet har ingåtts. Leasingavtal har placerats hos Grenke Leasing samt IKANO.

Bolaget har under året utvecklat betalmoduler för WooCommerce och Magento, två populära e-handelsplattformar. Betalmodulerna gör det möjligt för e-handlare att ansluta sig till LeaseCloud och erbjuda leasing som betalningsalternativ.

Bolaget har under verksamhetsåret bytt namn från Montly AB till LeaseCloud AB, Montly har registrerats som bifirma.

Framtida utveckling
Försäljningstillväxten för PerMånad.se har under 2018 varit god. Det första kvartalet genererades strax över 3Mkr i godkända och signerade leasingavtal.

En integration med Nettailer, en ledande e-handelsplattform för IT branschen, har genomförts under första kvartalet 2018. I mars lanserade bolaget Leasa.se, en konceptbutik på Nettailer plattformen. På Leasa.se finns ett produktsortiment tillgängligt med över 100 000 artiklar från tillverkare som Lenovo, HP och Dell.

Bolaget har ingått ett av avtal med Ingram Micro, världens största IT distributör, om att erbjuda Ingrams återförsäljare digital leasing via en integration av LeaseCloud i Ingrams e-handelsplattform. Detta möjliggör för Ingrams över 3,000 återförsäljare att helt digitalt generera leasingavtal för sina slutkunder.

Kassalikviditet och eget kapital bedöms som tillräcklig för att klara driften under nästkommande verksamhetsår, men mot bakgrund av det stora intresse bolaget möter i sin marknad planeras nu en större kapitalanskaffning i syfte att kapitalisera på dessa möjligheter.

LeaseCloud årsredovisning 2017

Franz Hänel ny styrelsemedlem

Idag tillträder Franz Hänel som ny styrelsemedlem i LeaseCloud AB. Franz har bakgrund som medgrundare och vice VD till Prisjakt och är delägare i LeaseCloud AB.

Samtidigt frånträder Emil Hansson styrelsen och som delägare i samband med att han tillträder en ny roll på Bynk.

 

 

Aktuellt från LeaseCloud

LeaseCloud är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för e-handlare att på ett enkelt och smidigt sätt erbjuda sina företagskunder leasing som ett betalningsalternativ direkt i sin e-handelsplattform.
Läs mer om LeaseCloud »

Kategorier